Texnoloji avadanlıq, texnika və xammalın Azərbaycana idxalı 10 il müddətinə gömrük rüsumundan azad edilib


Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklikləri təsdiq edib.

Dövlət başçısının dəyişikliklərin tətbiqi barədə fərmanına əsasən, avadanlıq, cihaz, qurğu və təhsil fəaliyyəti məqsədilə digər vasitələrin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında dövlət ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən idxalı 2023-cü il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə gömrük rüsumundan azad edilir.

Bu güzəştlər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə yönəldilib.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən idxalı gömrük rüsumlarından azad edilən avadanlıq, cihaz, qurğu və təhsil fəaliyyəti məqsədilə digər vasitələrin siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq ediləcək.

Bundan başqa, qanunda dəyişikliklər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən rezidentləri də əhatə edir. Dəyişikliklərə əsasən, texnoloji avadanlıqların, texnikanın, qurğuların, xammal və materialların ölkəyə idxalı 10 il müddətinə gömrük rüsumundan azad edilir. Güzəştlər 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvədə minir.

Bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetinə işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə idxalı gömrük rüsumlarından azad edilən iqtisadi fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturaları üzrə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların siyahısını bir ay müddətində təsdiq etmək tapşırılıb.*